Prodej pozemku Mariánské Lázně: Jak připravit vlastní pozemek k prodeji?

Prodej pozemku Mariánské Lázně: Jak připravit vlastní pozemek k prodeji?

Jako většině lidí, vám bude prodej pozemku Mariánské Lázně připadat jako složitý úkol. Přece jen se milionové obchody nedělají každý den. Celá akce se proto může dopředu zdát jako komplikovaná, složitá a časově náročná. A také bude, když se o všechno budete starat sami. Proto je lepší mít k ruce zkušené realitní partnery.

Kancelář s dlouholetým působením v Mariánských Lázních, která se, kromě jiného, zabývá prodejem a pronájmem domů, bytů, komerčních nemovitostí nebo pozemků, může nabídnout mnoho zkušeností v jednom balíčku s pěkným obalem. Jestliže prodáváte pozemek, právě tady dostanete skutečně dobré rady.

Co bych měl vědět, než začnu prodávat svůj pozemek v Mariánských Lázních?

Na začátku prodeje je dobré zvážit naši současnou situaci. Reality včetně pozemků bývají skvělou investicí, která dlouhodobě roste na ceně. Historicky jde o jeden z nejlepších a nejstabilnějších nástrojů na zhodnocování a udržování hodnoty peněz. Budou chráněny nejen proti inflaci, ale zároveň mohou dosahovat výnosů až 10 % ročně. To už je poměrně zajímavý výnos, pokud vezmeme do úvahy, o jak velké částky se ve světě realit většinou jedná.

Standardní stavební pozemek může dosahovat ceny i několik milionů korun. To znamená při uvedeném zhodnocení roční zhodnocení před zdaněním až přes stovku tisíc korun. Pokud situace dovolí, je moudré ponechat si nemovitost ve svém majetkovém portfoliu co nejdéle. Jak se říká mezi investory, novou půdu nevyrobíš a s narůstajícím počtem lidí bude zájem o nemovitosti rozhodně stoupat. Avšak pokud jsme nezvratně rozhodnuti, že náš pozemek prodáme, musíme vše pečlivě naplánovat.

Jaké informace bychom měli znát, než se pustíme do samotného prodeje?

Pozemky jsou specifickou kategorií nemovitostních obchodů. Pozemky dělíme na následující typy podle současného, nebo budoucího využití:

  • Pozemek typu orná půda.
  • Zemědělský pozemek.
  • Pozemek s trvalým travním porostem.
  • Stavební pozemek.
  • Zastavěné plochy s nádvořím.
  • Lesní, vodní a ostatní plochy.

Abychom zjistili, jaký typ pozemku máme, stačí se podívat do katastru nemovitostí. Katastr je veřejná listina, ve které jsou sepsány a označeny veškeré nemovitosti na území České republiky. Najdeme v něm vlastníky, zástavy a věcná břemena, druhy pozemků a další užitečné informace.

Je možné prodat jakýkoliv pozemek?

Samozřejmě! Ale ne každý pozemek bude mít stejnou cenu, i když jsou třeba vedle sebe. Je to dáno především jeho typem. Některé pozemky je možné podle územního plánu použít ke stavbě budov a jiné nikoliv. Tomuto rozložení jednotlivých částí území se říká územní plán a každý stavební úřad v příslušné lokalitě má tento rozvrh k dispozici.

Co je napsáno v územním plánu bude mít naprosto zásadní vliv na cenu našeho pozemku. Změny plánu nejsou snadnou záležitosti. Ano, může se stát, že z našeho neoraného pole se stane stavební pozemek s jednotlivými parcelami, ale tento proces může trvat i několik let. O změně jedná mnoho úředníků najednou a dosáhnout odpovídajícího výsledku je poměrně složité.

Jakmile naprosto přesně víme, jaký typ pozemku máme, můžeme se podívat do tzv. cenové mapy

Proč je cenová mapa důležitá? Protože nám dá přehled o cenách v jednotlivých lokalitách. Díky ní víme, za kolik zhruba můžeme prodat metr čtvereční našeho pozemku. A jakmile známe správnou cenu, která je konkurenceschopná, můžeme se přesunout do další části prodeje. A tím je samotné uvedení na trh a prodej.

A jaké máte vy zkušenosti s prodejem pozemku v Mariánských Lázních? Napište nám komentář!

Renata Dohnalová