Optimalizaci pro vyhledávače svěřte do rukou odborníků

Optimalizaci pro vyhledávače svěřte do rukou odborníků

Optimalizace pro vyhledávače je často nelehkým úkolem. Cílem optimalizace internetových stránek pro vyhledávače je přivést na vaše „webovky“ co největší počet rozhodujících klientů, kteří vyhledávají zdroje dat na neplacených vyhledávačích. Abyste tohoto úkolu dosáhli, je potřebné neustále vylepšovat on-page a off-page aktivity. Co tyto pojmy znamenají? On-page jsou veškeré aktivity uskutečňující se přímo na daných webovkách a pomáhají k vylepšení optimalizace pro vyhledávače. Off-page jsou aktivity, které se dějí mimo webovky a přispívají k růstu jména značky a obsahují koncepci obchodní politiky jedince nebo firmy na společenských sítích.

Na koho se obrátit s optimalizací pro vyhledávače?

Nechte si poradit odborníky. Využijte nabízené služby vámi ověřené marketingové agentury a nenechte se převálcovat konkurencí. Správně nastavená SEO strategie vám pomůže obsazovat přední pozice ve webových vyhledávačích.

Jak bude vypadat spolupráce s odborníky?

  • Seznámení s vaší vizí – pro správné nastavení optimalizace vašich stránek si sjednejte schůzku s odborníky. Při osobním setkání bude potřeba co nejvíce popsat vaše podnikání (kdo je vaší klíčovou skupinou, na co se zaměřuje, které weby vám konkurují, v čem jsou vaše přednosti a co můžete stávajícím a potenciálním klientům nabídnout, dále vaše vize do budoucna. Společně si projděte všechny možnosti budování webovek a růstu vašeho podnikání.
  • Analýza webovek – pomocí analýzy odborníci porozumí vašemu webu do hloubky, najdou chyby a nastaví správnou cestu, kterou byste měli razit. Jednotlivé strategické postupy důkladně zváží a sestaví vám komplexně zaměřený plán k dosažení dlouhodobých SEO cílů vašeho podnikání. Součástí analýzy bude i rozbor on-page aktivit. Rozbor aktivit vám nezvýší návštěvnost, ale je základem pro nápravu webovek, protože zjistí vady v indexaci, které brání vyhledávačům indexovat webovky. Rozbor vám ukáže, co můžete vylepšit (title, meta description, záhlaví atd.) Plánované kroky analýzy s vámi odborníci vždy důkladně prodiskutují.
  • Oprava rozhodujících nedostatků – než začnete s optimalizací pro vyhledávače, měli byste opravit nalezené nedostatky, které by později mohly zhoršovat vaše snahy o zlepšení. Významné závady mohou zhoršovat snahu vyhledávačů ve vyhledávání na webovkách, v indexaci a jiném.
  • Rozbor hlavních slov – kvalitní SEO se bez rozboru hlavních slov neobejde. Rozbor primárních slov spolu s rozborem on-page aktivit jsou dva nejdůležitější kroky, které poslouží k růstu počtu návštěvníků. Rozborem získáte základ pro stavbu a obsahovou koncepci webovek, základ pro spravování reklamních propagací a celkovou kontrolu platného SEO (míru hledanosti webovek).
  • Náplň stránky a vaše brand – bez obsahu to nepůjde. Odborníci vám vysvětlí a ukážou, jak kvalitně předávat návštěvníkům podstatná sdělení. Poradí co udělat, aby nalezené vstupní informace z vyhledávačů lákaly návštěvníky vstoupit na vaše webovky a dozvědět se více detailů o nabízených produktech či službách. Hodnotná náplň webovek vám přinese zpětné linky. Odborníci nastaví optimalizaci tak, aby vaše brand mohla prodávat, zvyšovat vzdělanost návštěvníků a vynikala mezi konkurujícími weby.

Co získáte spoluprací s odborníky?

  1. Více návštěvníků – díky správnému nastavení, zacílení hlavních slov a kvalitnější konfiguraci linků bude vaše webovky navštěvovat více lidí
  2. Vysoká kvalifikace – získáte návod, jak prodávat obsah webovek
  3. Získání cílové skupiny osob – odborníci se v rámci SEO nezaměřují pouze na výrobní postupy. Díky smysluplné náplni webovek přitáhnou a udrží cílovou skupinu osob, která bude pravidelně vyhledávat vaše produkty a služby.
Renata Dohnalová