Vyřízení stavebního povolení aneb kdy si vystačíte s ohlášením stavby a kdy už musíte zažádat o stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení aneb kdy si vystačíte s ohlášením stavby a kdy už musíte zažádat o stavební povolení

Pokud jste se rozhodli postavit nebo rekonstruovat dům, nebo třeba jen zahradní skleník, měli byste nejprve zjistit, zdali máte povinnost vyřídit stavební povolení, nebo jestli postačí, když stavbu ohlásíte. Ke změnám došlo v důsledku novely stavebního zákona, který se touto problematikou zabývá. Sepsali jsme pro Vás rozdíly mezi jednotlivými pojmy a zjistíte také, v jakých zákonných lhůtách se musí stavební úřad vyjádřit k Vaší žádosti.

Kdy je nutné vyřízení stavebního povolení a kdy postačí stavbu ohlásit

Ohlášení stavby

 • V případě stavby pro rodinu, nebo rekreačního objektu s rozlohou do 150m2, který bude mít podzemní podlaží s maximální hloubkou tři metry. Dům může mít rovněž i dvě nadzemní podlaží a podkroví.
 • U rodinného domu, kde plánujete nástavbu či výstavbu maximálně do rozměrů uvedených v bodě č. 1.
 • U staveb reklamního charakteru.
 • Pokud se bude jednat pouze o terénní úpravy.
 • Pokud stavební úpravy, které hodláte provést, nijak nezasahují do nosných konstrukcí domu.
 • U opěrných zdí nejvýše do jednoho metru za předpokladu, kdy zeď nezasahuje do veřejného prostranství a komunikací.

Stavební povolení

 • Je nutné ve všech situacích, kdy by nebyla dodržena kterákoliv z podmínek ohlášení stavby.

Dokumentace

Dokumentace je v případě stavebního povolení a ohlášení stavby obdobná. Liší se především složitostí celého procesu.

Dokumenty u ohlášení stavby

Stavebnímu úřadu se předloží formulář, který je přílohou č. 8 vyhlášky. V žádosti jsou uvedeny i veškeré dokumenty, které je nutné také zajistit.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Úřad do 30 dnů vydá písemný souhlas. Ode dne doručení stavebníkovi začíná běžet lhůta dvou let, během které musí být stavba či rekonstrukce zahájena.

Pokud stavební úřad rozhodne o tom, že stavba nesplňuje podmínky, za kterých by stačilo pouhé ohlášení, tak nařídí svým usnesením, aby stavebník provedl řádné stavební řízení.

Dokumenty u stavebního povolení

Kromě vyplněného formuláře je nutné předložit také následující dokumenty:

 • Výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší 90 dnů).
 • Doklad k vlastnictví pozemku, na kterém se bude stavět.
 • Stanoviska vlastníků sousedních staveb i pozemků.
 • Písemný souhlas dotčených orgánů.
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury.

Důležitou součástí je projektová dokumentace, která musí odpovídat územnímu plánu.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Úřad vydá ve lhůtě 60 dnů od zahájení řízení stavební povolení, pokud jsou předložené dokumenty v pořádku a nedojde k závěru, že je nutné žádost zamítnout.

Ve složitých případech může úřad rozhodnout v prodloužené lhůtě 90 dnů.

Platnost stavebního povolení je dva roky a na žádost stavebníka je možné ji prodloužit.

Územní souhlas

V případě ohlášení stavby i stavebního povolení se neobejdete bez územního souhlasu. O ten je nutné zažádat na místně příslušném stavebním úřadu, pod který daný pozemek spadá.

K VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT PŘILOŽENA:

 • Kupní smlouva a výpis z katastru nemovitostí.
 • Souhlas vlastníka pozemku, pakliže jím není stavebník.
 • Projektová dokumentace spolu s technickým popisem stavby.
 • Situace v měřítku katastrální mapy.
 • Vyjádření dotčených orgánů.
 • Stanoviska vlastníků technické infrastruktury a veřejné dopravy.
 • Písemný souhlas vlastníků staveb a pozemků, které jsou sousední.

Přehled zákonů, vyhlášek a formulářů ke stažení, které se týkají ohlášení stavby a stavebního povolení.

Teď už víte, v jakých případech si vystačíte s ohlášením stavby a kdy bude nutné zažádat o stavební povolení. Zjistili jste, bez jakých dokumentů se neobejdete a jaké jsou zákonem stanovené lhůty pro vyjádření stavebního úřadu. Před vydáním souhlasu či rozhodnutí budete muset zaplatit také správní poplatek, jehož výše se odvíjí od povahy plánované stavby. Co všechno by se mělo změnit v rámci nového stavebního zákona.

Uzpůsobili byste rozsah rekonstrukce tomu, aby nebylo nutné podávat žádost o stavební povolení?

Renata Dohnalová